Birlik Vakfı, geçmişten günümüze zamanın getirdiği değişimi ve yenilikleri her daim yakından takip etmiştir. Kurulları ve komisyonlarındaki nitelikli insan kaynağı ile ülkemizin geleceğine önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Birlik Vakfı’nın faaliyetlerine daha sistemli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi için 01.04.2019 tarihi itibari ile “Birlik Vakfı’nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” başlatılmıştır.

2018 yılında hayata geçirilen Sivil Toplum Destek Programı, ikinci dönem projeleri Avrupa Birliği finansal desteğiyle 1 Nisan 2019 itibariyle 31 proje ile başladı. Kısa adı ile CSSP-II Hibe Programı toplam 3.000.000 avroluk bütçesiyle, STK’ların politika ve karar alma süreçlerine katılımını ve etkinliklerini artırabilmek üzere gelişme girişimlerini destekleyen bir programdır.

Avrupa Birliği desteği ile hayata geçirilen Sivil Toplum Destek Programı II’nin teknik uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi Programının ihale makamıdır.

Hibe programı daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve itibar için STK’ların kapasitelerinin artırılması özel hedefiyle politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişiminin desteklenmesi genel hedefine hizmet etmektedir.

Bu kapsamda projeler, STK’ların idari ve finansal sürdürülebilirliğini artırmak; STK’ların iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak; Aktif yurttaşlığı ve/veya STK’ların yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek; STK’ların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmek gibi öncelik alanlarına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

On beş aylık bu süre zarfında Birlik Vakfı bünyesinde yapılacak olan faaliyetler ana başlıklar halinde şu şekilde sıralanmıştır.

  • Birlik Vakfı’nın kurumsal yönetim süreçlerinin yazılım ile yönetimi ve iç denetim ve kontrol mekanizmasının kurulması ile vakıf iş ve işlemlerinin en doğru ve hatasız şekilde yapılmasına rehberlik etmek,
  • Çalıştay, eğitim, anket çalışmaları gerçekleştirmek ve şubelerimizin ihtiyaç, sorun ve projelerini bölgesel toplantılarla dinlemek, sahip oldukları potansiyelleri analiz edilerek güçlü ve sürdürülebilir faaliyetler düzenlemeleri için yol haritası çıkarmak,
  • Birlik Vakfı’nın tüm bilgi, belge ve evraklarının dijital ortama aktarılarak vakıf içi merkez-şube, şube-şube iletişimin hızlandırılması ve etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Vakfımız şu an 50'ye yakın ilde bulunan şubeleri ile birlikte Vakıf senedimiz doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.